نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مبانی جمعیت شناسی

قیمت اصلی 2٬550٬000 ریال بود.قیمت فعلی 2٬040٬000 ریال است.

جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی

قیمت اصلی 1٬900٬000 ریال بود.قیمت فعلی 1٬520٬000 ریال است.

جمعیت شناسی ایران

قیمت اصلی 2٬700٬000 ریال بود.قیمت فعلی 1٬620٬000 ریال است.

کلیات فلسفه

قیمت اصلی 1٬000٬000 ریال بود.قیمت فعلی 500٬000 ریال است.

فلسفه اخلاق

قیمت اصلی 2٬150٬000 ریال بود.قیمت فعلی 1٬720٬000 ریال است.

حکمت اشراق (۱)

قیمت اصلی 2٬100٬000 ریال بود.قیمت فعلی 1٬680٬000 ریال است.

روان شناسی عمومی

قیمت اصلی 3٬650٬000 ریال بود.قیمت فعلی 2٬737٬500 ریال است.