در حال نمایش 3 نتیجه

ماهنامه علوم انسانی گام دوم انقلاب اسلامی فکر آورد: ایران شادمان غرب فردید

دو پرونده درباره دو متفکر سیداحمد فردید و سیدفخرالدین شادمان که فکر ایرانی را در نسبت ایران با مدرنیته متحول کردند

قیمت اصلی 1٬000٬000 ریال بود.قیمت فعلی 900٬000 ریال است.

ماهنامه علوم انسانی گام دوم انقلاب اسلامی فکر آورد

نادر میهن؛ پرونده‌ای در بزرگداشت نادر ابراهیمی

قیمت اصلی 1٬000٬000 ریال بود.قیمت فعلی 900٬000 ریال است.