نمایش 1–12 از 413 نتیجه

مبانی جمعیت شناسی

قیمت اصلی 2٬550٬000 ریال بود.قیمت فعلی 2٬040٬000 ریال است.

قانون‌یار: اصول فقه

قیمت اصلی 2٬750٬000 ریال بود.قیمت فعلی 2٬200٬000 ریال است.

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

قیمت اصلی 1٬930٬000 ریال بود.قیمت فعلی 1٬351٬000 ریال است.

دستور العمل حسابرسی

بخش‌های تجدیدنظر شده با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی

980٬000 ریال

بهجت عارفان در حدیث دیگران

قیمت اصلی 1٬200٬000 ریال بود.قیمت فعلی 960٬000 ریال است.

جریان‌شناسی ضدفرهنگ‌ها

تبیین و تحلیل جریان‌های فرهنگی معارض با فرهنگ محمدی

قیمت اصلی 2٬790٬000 ریال بود.قیمت فعلی 2٬232٬000 ریال است.

آنی شرلی در جزیره (جلد سوم)

قیمت اصلی 1٬750٬000 ریال بود.قیمت فعلی 1٬400٬000 ریال است.