در حال نمایش 9 نتیجه

حقوق مدنی (جلد ۱)

در اموال، مالکیت، حق انتفاع،حق ارتفاق، تعهدات به طور کلی

1٬900٬000 ریال

حقوق مدنی (جلد ۲)

در اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه

2٬500٬000 ریال

حقوق مدنی (جلد ۵)

در طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت

1٬300٬000 ریال

حقوق مدنی (جلد ۶)

در ادله اثبات دعوی، اقرار، اسناد، امارات، قسم، اصول عملیه

500٬000 ریال

حقوق مدنی (جلد ۴)

در شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، غایب مفقود الاثر

1٬500٬000 ریال